Ucraina, la telefonata fra Biden e Putin dura 50 minuti

Leave A Reply